תנועת הקיבוץ הדתי

אירועים קרובים00:00 22/04/2020
כנס חקלאות של תנועת הקיבוץ הדתי

בשיתוף התאחדות חקלאי ישראל ומועצות הייצור


00:00 22/05/2020
שבת של חיבורים

לצעירי תנועת הקיבוץ הדתי גילאי 25-45