תנועת הקיבוץ הדתי

תכנים

17:00 08/02/2021
קורס דירקטורים מתקדם

מפגש ראשון - 08.02.2021 - 17:00 עד 20:30


09:00 23/02/2021
עושים קיבוץ

קהילות שיתופיות ועסקים ב- 2021